Rośliny i surowce lecznicze

  • Net Price: 23.81 zł 25.00 zł
  • szt.

Rośliny i surowce lecznicze

 

Podstawowe wiadomości z zakresu zielarstwa.

Jan Kozłowski, Waldemar Buchwald, Anna Forycka, Danuta Szczyglewska

 

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Zarys historyczny

3. Rośliny zielarskie w świecie

4. Rośliny zielarskie w Polsce

5. Nazewnictwo stosowane w zielarstwie

6. Surowce zielarskie zbierane ze stanu naturalnego

7. Surowce zielarskie zbierane z upraw

8. Związki biologicznie czynne obecne w roślinach i surowcach zielarskich

9. Zmiany zawartości związków biologicznie czynnych w roślinach i surowcach zielarskich

10. Przetwory z surowców zielarskich

11. Apteczka domowa

12. Zagrożenia i możliwości niekorzystnego działania roślin i surowców zielarskich

13. Przegląd gatunków roślin zielarskich

14. Alfabetyczny spis nazw gatunkowych roślin w języku łacińskim

15. Alfabetyczny spis nazw gatunkowych roślin w języku polskim

 

Rok wydania 2019

110 stron