Monografia 90 lat Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB

Monografia 90 lat Instytutu Włókien Naturalnych

i Roślin Zielarskich  – PIB

 

Oprawiona w twardą oprawę Monografia Jubileuszowa IWNiRZ-PIB

 

Książka przedstawia historię Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarsikch - PIB (IWNiRZ) w Poznaniu, któremu dała początek Lniarska Centralna Stacja doświadczalna w Wilnie.

 

,,Książka podsumowuje 90-letnią historię oraz ukazuje obecny potencjał naukowo-badawczy Instytutu, który wprawdzie ma tradycje wileńskie, ale od wielu lat jest związany z Poznaniem. Narracja jest zwięzła, skrótowa, ma charakter bardziej fotograficzny niż opisowy, co zapewne wynika z potrzeby uwzględnienia jak największej ilości wydarzeń. Atutem są fotografie dokumentalne udostępnione przez byłych pracowników.

Jest to książka zasługująca na rekomendację z uwagi na swoją wartość dokumentalną. Godne podkreślenia są obecne w niej odniesienia do rozwoju gospodarki w Polsce, w tym do przyjętej w październiku 2019 roku ,,Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030'', a ponadto do inicjatywy międzynarodowej BIOEAST pańswt Grupy Wyszehradzkiej. Jest to dzieło rzadkie w historiografii gospodarczej".

Prof. dr hab. Anita Magowska 

 

Monografię można polecić nie tylko włókniarzom i zielarzom, ale wszystkim Czytelnikom zainteresowanym rozwojem badań w czasach trudnych, powojennych, gdzie dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu pracowników udało się rozwinąć w Poznaniu szeroką działalność handlową, biochemiczną i biotechnologiczną.

Atutem książki, są fotografie dokumentalne. 

 

Książka ma 294 strony.